ריבית
מה?
הגדרה -
"ריבית" היא למעשה הסכום שנגבה על ידי המלווה מהלווה על שימוש בנכסים שמבוטא כאחוז מההלוואה. במונחים של הלוואה כספית, הריבית מוחלת בדרך כלל על הקרן, המהווה את כמות הכסף שהושאל.
הריבית היא העלות של החוב עבור הלווה ושיעור התשואה עבור המלווה. כאשר הלווה יציב או בעל סיכון נמוך, הוא בדרך כלל יחויב בריבית נמוכה; אם הלווה נחשב לבעל סיכון גבוה, שיעור הריבית שיחויב יהיה גבוה יותר.
 
למה?
למה זה חשוב לי -
ריבית היא הכלי בו משתמש הבנק המרכזי על מנת לעודד או למתן. כאשר יש צורך להמריץ את הכלכלה יוריד הבנק את הריבית מה שיעודד אנשים לקחת הלוואות לטובת רכישות שונות, הפועל היוצא של פעולה זאת הוא הרחבה של המשק כיוון שזורם בו יותר כסף ומתרחשות יותר עסקאות. תהליך של העלאת הריבית גורם לאפקט הפוך ועוזר למתן את המשק במידת הצורך.
 
איך?
איך זה משפיע על הנכס שלי -
ריבית מבטאת למעשה את "המחיר של הכסף", גובה הריבית הוא מדד עיקרי שמעלה או מוריד מוטיבציה אצל אנשים לבצע החלטות וצעדים פיננסיים שונים. בהחלטות כלכליות שונות שבהן יש צורך בלקיחת הלוואה שתישא ריבית מסוימת המוטיבציה שלנו תהיה גבוהה או נמוכה בהתאם לגובה הריבית.
כתובת דוא''ל
טלפון נייד
שם משפחה
שם פרטי
הערות