אינפלציה
מה?
הגדרה -
"אינפלציה" זה מושג שנועד לציין עלייה מתמשכת ברמת המחירים הכללית המצוטטת ביחידות מוניטריות (מטבע).
גודל או קצב האינפלציה - מדווח בדרך כלל כשיעור הצמיחה השנתי של מדד מסוים של מחירי הכסף (לדוגמה בארץ מדד זה נקרא "מדד המחירים לצרכן")
אינפלציה פירושה ירידה בכוח הקנייה הכולל של יחידת מטבע, אינפלציה מתרחשת - כלומר, כוח הקנייה של יחידת המטבע מתכווץ/נשחק - במידה שההיצע (הכמות) של יחידת המטבע גדל מהר יותר מהביקוש לאחזקה בו.
 
למה? 
למה זה חשוב לי -
הבנת הרעיון שהערך של הכסף נשחק לאורך השנים מצריכה נקיטת פעולות מנע.אינפלציה אמיתית משמעותה שכלל המחירים עולים והדבר קורה בקורלוציה עם העלייה במשכורות החודשיות.לכן האינפלציה למעשה היא איום על הכסף שנמצא בחסכונות.
 
איך?
 איך זה משפיע על הנכס שלי -
הדרך להתמודד עם האינפלציה במחירים וירידה בערך של הכסף בתוצאה מכך היא על ידי "גידור" נגד אינפלציה.גידור משמעותו, ביצוע השקעה על מנת להוריד את הסיכון בשינוי מחירים בנכס מסוים.
כתובת דוא''ל
טלפון נייד
שם משפחה
שם פרטי
הערות