מינוף
מה?
 הגדרה - 
מינוף היא אסטרטגיית השקעה של שימוש בכספים שנלקחו כהלוואה לצורכי מימון השקעות שונות כדי להגדיל את התשואה הפוטנציאלית של השקעה על בסיס של הסיכון של ההון העצמ.
 
למה?
למה זה חשוב לי
יחס המינוף נקבע לפי היחס בין סכום ההלוואה שנלקחה חלקי ההון העצמי, מינוף מגדיל את התשואה הפוטנציאלית והופך השקעות לכדאיות יותר, אך עם זאת הוא מגדיל ביחס זהה את הסיכון שנוצר במבנה ההשקעה.
 
איך?
איך זה משפיע על הנכס שלי - 
מינוף הוא כלי מעולה להגדלה התשואה הפוטנציאלית מהשקעה כלשהי, אם זאת יש להבין לעומק מה גובה הסיכון אליו נחשפים ולבחון האם ניתן להתמודד עם מצב בו ההשקעה לא הולכת כמתוכנן.
כתובת דוא''ל
טלפון נייד
שם משפחה
שם פרטי
הערות