הלוואה ומשכנתא
מה
הגדרה - 
הלוואה היא סכום כסף, רכוש או טובין חומריים אחרים שניתנים לצד ב' בתמורה לפירעון עתידי של סכום ערך ההלוואה יחד עם ריבית או חיובים כספיים אחרים.
משכנתא היא הלוואה שניתנת לצורך קניית נכס נדלני כלשהו בתמורה לשעבודו של הנכס לבנק המלווה.משכנתאות משמשות יחידים ועסקים לבצע רכישות נדל"ן גדולות מבלי לשלם את הערך המלא של הרכישה מראש.
 
למה
למה זה חשוב לי -
משכנתא היא כלי חוב שחשוב להכיר ולהבין כיוון שהמשכנתאות משחקות תפקיד מרכזי בהבנה של שוק נדל"ן מקומי.גובה הריבית של המשכנתא לרוב קבועה לתקופה מסוימת ואחרי זה משתנה בהתאם לריבית בשוק, הסיכון הגדול בלקיחת משכנתא הוא חשיפה לעלייה עתידית בשיעור הריבית.
 
איך
איך זה משפיע על הנכס שלי -
אורך בשנים וגובה הריבית של המשכנתאות מלמדים אותנו הרבה על שוק הנדל"ן, לדוגמה כאשר ניתן לקבל משכנתאות בסכומים גבוהים ובריביות נמוכות יחסית זה מלמד שמנסים לעודד את השוק וקיים צפי לעלייה במספר העסקאות.
כתובת דוא''ל
טלפון נייד
שם משפחה
שם פרטי
הערות